Více informací o mini festivalu najdete na www.festivalmini.cz