NADAČNÍ FOND

Kapka Naděje

. . . společně s předními lékaři, odborníky a partnery zvyšuje šanci na záchranu života dětských pacientů se závažným onemocněním.

Jana a Vendula

Jak můžete podpořit Nadační fond Kapku Naděje?

Koupí našeho VINCI magazínu, naleznete jej v katalogu našeho e‑shopu nebo přímo v košíku. Cena magazínu s ilustrací začíná na 60 Kč, ale můžete přispět jakoukoliv částkou.

Přispět můžete také přímo na bankovní účet nadace:

Bankovní spojení: 73257325/0300

IBAN: CZ31 0300 0000 0000 7325 7325

Kód BIC/SWIFT: CEKOCZPP

Více se o Kapce Naděje dozvíte na jejich webu www.kapkanadeje.cz, kde najdete i další možnosti jak podpořit jejich nadační fond.

Děkujeme vám!

QR kód pro nadaci Kapka Naděje
Obrázek VINCI 02 časopisu Kolorky
Dobrý skutek

Nadační fond Kapka naděje vznikl na základě osobní zkušenosti jeho zakladatelky Venduly Pizingerové. V listopadu 1999 uspořádala Vendula benefiční koncert ve Státní opeře Praha pod názvem Kapka naděje, z jehož výtěžku byl zakoupen specializovaný přístroj na diagnostiku leukémie v hodnotě 90 000 USD. Po smrti dcery se Vendula i nadále rozhodla pomáhat a v srpnu roku 2000 založila Nadační fond Kapka naděje. Nejprve fond podporoval hematologické pracoviště v motolské nemocnici. Díky velkému nasazení se podařilo získat důvěru a s tím i řadu dárců z řad institucí, firem a široké veřejnosti. V roce 2002 tak mohla být působnost fondu rozšířena do nemocnic po celé České republice.

V současné době pomáhá fond ve více než 50 nemocnicích po celé České republice a jeho podpora míří od novorozeneckých, přes pediatrická a onkologická oddělení až po paliativní péči. Společně s předními lékaři, odborníky a partnery tak zvyšuje šanci na záchranu života dětských pacientů se závažným onemocněním. Hlavními oblastmi zájmu jsou hematologie, onkologie a velmi úzce související dětská psychiatrie.

Od roku 2000 fond pomáhá dětem a jejich rodinám díky nákupům přístrojů, rekonstrukcím dětských oddělení a lékařských pracovišť, podporou výzkumu a edukací veřejnosti. Nadační fond Kapka naděje financoval nákup více než 500 lékařských přístrojů, realizoval více než 200 projektů v oblasti psychosociální péče a podpořil 3 vědecké výzkumy v oboru hematologie a onkologie.

Celkově tak Nadační fond Kapka naděje pomohl částkou více než 200 milionů korun.

Kolorky pomáhají tam, kde to dává smysl. Bohužel i my jsme ve svém okolí setkali s onkologicky nemocnými dětmi a víme, že jejich situace není lehká a je potřeba podpořit nejen děti, ale i jejich rodiče. Pravidelně posíláme Kolorky do nemocnic nebo přímo rodinám, které s Kapkou naděje spolupracují.

Všechny nadace