Podpora projektu

 

„V roce 2019 získala firma Kolorky.cz s.r.o. podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz Operační program Praha – pól růstu ČR a čerpanou přes první výzvu Specializovaných voucherů (reg.č. CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_027/0000607). Podpora byla mířena na účast firmy Kolorky.cz s.r.o. na projekt „Kolorky.cz – Online marketing“ v místě realizace Voctářova 2449/5, 180 00, Praha 8 – Libeň, za účelem „zvýšení obecného povědomí o aktivitách společnosti s cílením na nové produkty.

Očekávaným výstupem je kompletní zajištění aktivit Online marketingu, jehož cílem je zvýšení obecného povědomí o aktivitách společnosti s cílením na nové produkty.

Projekt „Kolorky.cz – Online marketing“ je spolufinancován Evropskou unií.


logolink-OP-PPR

Přejít na porovnání